Vizyon – Hedefler

Vizyon

Hedefler

Solunabilir hava, dünyada kalış süremizi değiştirmez ama temiz hava daha sağlıklı ve kaliteli uzun ömür yaşamamızı sağlar.

Merkezin 4 temel hedefi bulunmaktadır.

  • Hava kalitesi alanında danışılan ana kaynak olmak,
  • Uzun vadede bağlı olduğu illerde solunabilir sağlıklı yaşam ortamları oluşturmada lider rol üstlenmek,
  • Hava kalitesi alanındaki bilgileri paylaşmak ve kapasite oluşturup çözüm üretmede öncü kuruluş olmak
  • Hava kalitesinin korunması için kirliliğin önlenmesi konularındaki karar alıcı kurumlara güncel, hedefe yönelik, güvenilir bilgi sunmak