17.06.2016 tarihinde faaliyete geçen Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü 10 Temmuz 2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 15.06.2015 tarih ve 2015/7754 sayılı Kararı Gereği 27.09.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesine istinaden kurulmuştur.


Ankara Merkez olmak üzere Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Kastamonu illerinde hava kalitesi izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanarak raporlanması, aşım dönemlerinde kamuoyunun bilgilendirilerek hava kirliliğine neden olan etkin kaynağın belirlenmesi sorumluları bulunan merkez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı ihtisas alanı hava olan icracı Bölgesel bir kuruluştur.


Çevre alanında politika, karar, plan, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını yürütmenin yanı sıra, halkın, soluduğu havanın sağlığına olan etkisini bulabileceği bilgi kaynaklarından biriyiz