Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı toplam 13 ilde hava kalitesinin izlenmesi amacıyla kurulu bulunan istasyon sayısı toplam 56 adet olup 5 adedi sanayi kuruluşları tarafından işletilerek verileri Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağı aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır.51 adet istasyonun işletimi tamamen Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup sonuçları www.kiathm.csb.gov.tr ve www.havaizleme.gov.tr adreslerinden kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.
Her bir ilde kurulu bulunan hava kalitesi izleme istasyonlarında ölçüm ekipmanları yanında cihazların sağlıklı çalışma koşullarında devamlılığının gerçekleştirilebilmesi için klima, elektrik panosu, sıcaklık, nem, duman sensörü, kesintisiz güç kaynağı, swich, modem, kompresör vb. ekipmanlar bulunmaktadır.
Her bir kirletici parametreye ait ölçüm cihazlarının yazılım protokolleri üzerinden ölçüm sonuçları ile cihazların elektriksel parametre değerleri istasyon yazılımı aracılığı ile alınarak istasyon bilgisayarına işlenmektedir. İstasyon yazılımında kanallarda tutulan veriler merkez yazılım aracılığı ile veri tabanına çekilerek ölçüm sonuçları ham data olarak anlık kamuoyu ile www.havaizleme.gov.tr adresinden paylaşılmaktadır. Merkez yazılım üzerinden cihazların elektriksel parametreleri alarm durumlarının kontrolünün yanı sıra veri kalite kontrol değerlendirmesi de yapılmaktadır.