Hava kirliliğine neden olan kaynakları; yanardağ volkan faaliyetleri, orman yangınları ile bitki örtüsü ve doğanın tahrip edilmesi gibi doğal kaynaklar ile insan faaliyetleri sonucu oluşan yapay emisyon kaynakları oluşturmaktadır.  Yapay kaynaklar alansal (ısınma), noktasal (sanayi ) ve çizgi (ulaşım)  kaynak olarak sınıflandırmaktadır.

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği:

Hızlı nüfus artışı ve kentlerde nüfus yoğunlaşması, topoğrafik ve meteorolojik şartlara göre şehirlerin yanlış yerleşmesi ile birlikte konutlarda kullanılan yakıt türü, yakma sisteminin kullanılan yakıtlara uygunluğu, bina izolasyonu ile yakıt kaynaklı emisyonları atmosfere salınım noktası olan baca sistemine bağlı olarak kış sezonunda hava kirliliği sorunu yaşanmaktadır. Isınma kaynaklı hava kirliliğinin sorununun temel kaynağının kullanılan yakıt olması sebebiyle oluşacak emisyonlar yakıt türüne göre değişmekle birlikte; karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksitler (NOx) ve partikül maddeler (is, kurum ve toz) dir.

Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği: Günlük ihtiyaçlarımızın karşılanması, Ülkenin kalkınması, yeni iş sahalarının açılarak işsizliğin önlenmesi amacıyla kurulan sanayi tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinde sanayi tesisinin kurulacağı yer, yakma sistemlerinin özellikleri ile kullanılan yakıt türü, proses ve teknoloji, baca gazı artıma üniteleri gibi etkenler önemli rol oynamaktadır.  Sanayi kaynaklı hava kirletici parametre yakma ünitelerinde kullanılan yakıt türüne göre karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksitler (NOx) ve partikül madde olmakla birlikte sanayi türü, proses teknolojisine bağlı olarak bunların dışında kirletici parametreler ortaya çıkmaktadır.

Trafikten Kaynaklanan Hava Kirliliği: Ulaşım araçları günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Her gün değişik şekilde yararlandığımız bu motorlu karayolu taşıtları havaya verdikleri kirletici gaz ve taneciklerle çevremizi ve soluduğumuz havayı kirletmektedir. Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinde aracın yaşı, motor gücü, yakıt türü ile yol durumu önemli unsurlardır.

Taşıtlarda hava kirliliği yaratan kirletici kaynaklar, motor cinsine göre değişmektedir. Taşıtlarda benzinli ve dizel motor olmak üzere iki tür motor kullanılmaktadır. Benzinle çalışan bir taşıtın başlıca kirletici kaynakları; egzoz borusu, benzin deposu, kartel havalandırma, karbüratör, fren balataları ve lastiklerdir. Dizel kullanan taşıtlarda ise başlıca kirletici kaynakları egzoz borusu, fren balataları ve lastiklerdir. Egzozdan üç tür duman çıkar. Taşıtlardan kaynaklanan kirleticiler, genel ve özel kirleticiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Egzoz gazları içinde bulunan karbondioksit (CO2), su buharı (H2O), hidrojen (H2) ve azot (N2) gazları kirletici olarak kabul edilmemektedir. Egzoz gazı içerisindeki karbon monoksit (CO), partikül madde (is, toz, tanecik v.s.) ve hidrokarbonlar genel kirleticiler olarak kabul edilmektedir. Benzinli taşıtlarda ise kurşun (Pb) bileşikleri önemli bir kirleticidir.

Hava Kirliliği Boyutları:

Hava kirliliği sorunu öncelikle oluştuğu alanda gözlenmekle birlikte meteorolojik faktörlerin etkisi ile bölgesel ve global ölçekte oraya çıkan önemli bir çevre sorunudur. Yerel ölçekte oluştuğu bölgede ilk etaplı sağlık sorunlarının oluşmasını tetiklerken, bölgesel ve global ölçekteki etkisi asit yağmurları, fotografik sis, küresel ısınma, ozon tabakasındaki incelme gibi daha büyük ölçekte etkileri oluşturmaktadır.